جشنواره ماسکراده

مردم بلغارستان هر سال در چنین روزهایی در شهر پرنیک با پوشیدن لباس های رنگی و پرسه زدن در خیابان های شهر، روح های شیطانی را از خود دور می کنند تا سال زراعی پر برکتی داشته باشند.

 

 

جشنواره ماسکراده - تصویر 1

 • جشنواره ماسکراده - تصویر 2
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 3
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 4
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 5
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 6
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 7
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 8
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 9
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 10
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 11
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 12
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 13
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 14
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 15
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 16
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 17
 • جشنواره ماسکراده - تصویر 18
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه