جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی

جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی ظهر امروز جمعه با حضور اهالی سینما و تلویزیون در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.

 

 

 

جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 1

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 2

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 3

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 4

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 5

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 6

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 7

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 8

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 9

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 10

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 11

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 12

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 13

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 14

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 15

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 16

جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 17

جشنواره

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 18

خیریه

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 19

عکس

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 20

بازیگران

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 21

تصاویر

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 22

عکس بازیگران

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 23

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 24

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 25

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 26

 

 • جشنواره خیریه یه لقمه مهربانی - تصویر 27

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه