جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه

این تصاویر که در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی گرفته شده، نشان می دهد که چگونه یک گوره خر طعمه کروکدیلی گرسنه می شود، اما یک اسب آبی غول پیکر با زرنگی طعمه را از چنگ کروکدیل در می آورد .

 

 

 

جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 1

 

  • جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 2

 

  • جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 3

 

  • جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 4

 

  • جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 5

 

  • جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 6

 

  • جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 7

 

  • جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 8

 

  • جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 9

 

  • جدال کروکدیل و اسب آبی بر سر طعمه - تصویر 10

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه