جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا

تاریخ (و گاهی اوقات متاسفانه رویدادهای کنونی) نشان می دهد که چطور مرزهای ملی به راحتی می توانند تغییر کنند اما ما هنوز هم می خواهیم آنها را چیزهای دائمی در نظر بگیریم. این عکس های مرزهای ملی مختلف در سراسر جهان نشان می دهد که چطور کشورهای دوست یا دشمن می توانند با یک حصار چمن از هم جدا شوند. مرزها اغلب چیزهای زیادی درباره روابط بین کشورها بیان می کنند. مرز بین ملتهای دوستانه، می تواند با یک خط یا علامت های جاده ای و هم چنین به وسیله نشانه های طبیعی مثل رودخانه یا نشانه های انسان ساخت مثل پست های نگهبانی غیرنظامی تعریف شود.

 

 

 

تصویر اول ساکنان ناکو،آریزونا و ساکنان ناکو، مکزیک را نشان می دهد که با استفاده از نرده های مرزی مکزیک و امریکا والیبال بازی می کنند.

 

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 1

 

 

 

 

مرز اتریش، اسلواکی و مجارستان

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 2

 

 

 

 

 
مرز نروژ و سوئد

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 3

 

 

 

 

 
مرز هلند و بلژیک

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 4

 

 

 

 

 
مرز لهستان و اوکراین

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 5

 

 

 

 

 
هائیتی و جمهوری دومینیکن، با قوانین کاملا متفاوت حفاظت از محیط زیست!

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 6

 

 

 

 

 
زیپ لاینی که پرتغال و اسپانیا را به هم متصل می کند!

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 7

 

 

 

 

 
رانندگان ماکائو در سمت چپ جاده و چینی ها در قسمت راست جاده می رانند! این چیزیست که آنها را از هم جدا می کند!

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 8

 

 

 

 

 
مرز امریکا و مکزیک

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 9

 

 

 

 

 
مرز آرژانتین، برزیل و پاراگوئه

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 10

 

 

 

 

 
مرز بولیوی و برزیل

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 11

 

 

 

 

 
مرز دانمارک و سوئد

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 12

 

 

 

 

 
مرز سوئد و نروژ

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 13

 

 

 

 

 
نقطه مرزی آلمان، هلند و بلژیک در نزدیکی شهر آخن

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 14

 

 

 

 

 
مرز امریکا و کانادا

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 15

 

 

 

 

 
زن سمت راست در لیتوانی در حال صحبت با بستگانش در بلاروس

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 16

 

 

 

 

 
آلمان و جمهوری چک!

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 17

 

 

 

 

 
اسپانیا و پرتغال

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 18

 

 

 

 

 
آلمان، لهستان و چک

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 19

 

 

 

 

 
مرز آسیا و اروپا در روسیه

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 20

 

 

 

 

 
مرز بین ویتنام (جلوی پل) و چین (پشت پل)

جالب‌ ترین‌ خطوط مرزی دنیا - تصویر 21

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه