همیشه این عکاسان حرفه ای نیستند که عکس های فوق العاده می گیرند. بوریس دمیتریف، راننده آمبولانس روسی با استفاده از دوربین کنون ۶ دی خود تصاویری از کهکشان راه شیری گرفته که شاید کمتر عکاس حرفه ای بتواند.

همیشه این عکاسان حرفه ای نیستند که عکس های فوق العاده می گیرند. بوریس دمیتریف، راننده آمبولانس روسی با استفاده از دوربین کنون ۶ دی خود تصاویری از کهکشان راه شیری گرفته که شاید کمتر عکاس حرفه ای بتواند

 

 

 

تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 1

 

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 2

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 3

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 4

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 5

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 6

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 7

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 8

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 9

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 10

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 11

 

 • تصاویر زیبا از کهکشان راه شیری - تصویر 12

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه