بین آسمان و زمین

گاهی ورزشکاران در حین مسابقات ورزشی ممکن است برای کسب امتیاز یا از روی هیجان و خوشحالی اقدام به پرش کنند. در این گزارش نگاهی داریم به برخی از تصاویر ثبت شده از این پرش ها.

 

 

بین آسمان و زمین - تصویر 1

 • بین آسمان و زمین - تصویر 2
 • بین آسمان و زمین - تصویر 3
 • بین آسمان و زمین - تصویر 4
 • بین آسمان و زمین - تصویر 5
 • بین آسمان و زمین - تصویر 6
 • بین آسمان و زمین - تصویر 7
 • بین آسمان و زمین - تصویر 8
 • بین آسمان و زمین - تصویر 9
 • بین آسمان و زمین - تصویر 10
 • بین آسمان و زمین - تصویر 11
 • بین آسمان و زمین - تصویر 12
 • بین آسمان و زمین - تصویر 13
 • بین آسمان و زمین - تصویر 14
 • بین آسمان و زمین - تصویر 15
 • بین آسمان و زمین - تصویر 16
 • بین آسمان و زمین - تصویر 17
 • بین آسمان و زمین - تصویر 18
 • بین آسمان و زمین - تصویر 19
 • بین آسمان و زمین - تصویر 20
 • بین آسمان و زمین - تصویر 21
 • بین آسمان و زمین - تصویر 22
 • بین آسمان و زمین - تصویر 23
 • بین آسمان و زمین - تصویر 24
 • بین آسمان و زمین - تصویر 25
 • بین آسمان و زمین - تصویر 26
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه