بزرگترین شهر بوداییان

این شهر به آکادمی لورانگ گار مشهور است و تنها در سال ۱۹۸۰ تاسیس شده و امروز به بزرگترین مرکز آموزش بودایی ها تبدیل شده است.
 
 
 
 

این شهر در چین واقع است و حدود چهل هزار مانک و نان بودایی (شخصیت های مذهبی مرد و زن بودایی) در این شهر زندگی می کنند. جالب است بدانید در این شهر تلویزیون ممنوع است اما داشتن موبایل ایرادی ندارد.

 

 

 

 
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان
بزرگترین شهر بوداییان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه