بزرگترین اردک عروسکی دنیا

تصاویری از بزرگترین اردک عروسکی جهان که به شهرهای بزرگ بندری در نقاط مختلف دنیا سفر می کند. این اردک در جدیدترین سفر خود، اینک به بندر لس آنجلس رسیده است.

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 1

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 2

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 3

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 4

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 5

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 6

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 7

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 8

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 9

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 10

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 11

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 12

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 13

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 14

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 15

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 16

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 17

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 18

 

بزرگترین اردک عروسکی دنیا - تصویر 19

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه