احکام نذر وعهد

احکام نذر وعهد

فراموش کردن مقدار و مورد نذر (که چه چیزی را نذر کرده)

 

احکام نذر وعهد

 

 

آیةالله العظمی خوئی: اگر می تواند جمع کند میان همه آن ها، واجب است بر او آنها. و اگر نتواند پس بر اوست معیّن کند منظور خود را به قرعه. 
استفتائات، ص 365 س1205آیةالله العظمی گلپایگانی: اگر شک کند که کدام بوده مثلاً نماز بوده یا روزه) هر دو را بجا آورد... و اگر در نذر صیغه شرعی نخوانده، ملزم به وفاء به نذر نیست.
مجمع المسائل، ج 2، ص 326، س   925

احکام نذر وعهد

آیةالله العظمی اراکی: اگر مردّد بین اقل و اکثر است اکتفا کند به اقل و اگر مردد بین متباینین است (دو عمل متضاد) احتیاط کند (هر دو را به جا آورد).
استفتائات، ص 158، س 9

 

آیةالله العظمی صافی: اگر تعداد آن را فراموش کنید اکتفا به مقدار یقینی کافی است.
جامع الاحکام، ج 1، ص 222، س 795

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه