احکام رقصیدن

احکام رقصیدن

 

آیت الله بهجت:

سوال: رقص زن براى زن و یا مرد براى مرد و زن براى شوهر خود، چه صورت دارد؟

جواب: اشکال دارد.

 

سوال: رقصیدن زن در جایى که مرد نامحرم نیست، چه حکمى دارد؟ هم‏چنین رقص مرد براى مرد چه حکمى دارد؟

جواب: رقصیدن زن در مجالس زنان و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است.

 

سوال: رقص محرم براى محرم چه صورتى دارد؟

جواب: اشکال دارد.

 

آیت الله سیستانی:


سؤال: حکم رقصیدن براى مردان و زنان چیست؟


پاسخ: رقص زن براى زنان و مرد براى مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است .

 

سؤال: مى خواستم حکم رقص زن براى زن را در مجالس عروسى اگر صرفا براى ابراز شادى عروسى باشد را بدانم؟


پاسخ: بنابر احتیاط لازم جایز نیست.

 

سؤال: آیا زن می تواند دربرابر شوهرش با موزیک و یا بدون آن، برقصد؟


پاسخ: بدون موزیک، جایز می باشد.

 

آیت الله وحید خراسانی:


سوال 280 : حکم رقصیدن مرد جلوی مرد، و زن جلوی زن، و مرد اجنبی جلوی محارمش، یا رقصیدن محارم جلوی یکدیگر و همچنین رقصیدن زن و شوهر جلوی یکدیگر چیست؟


جواب:- در تمام صور مذکوره احتیاط واجب در ترک است ، و فقط رقصیدن زن جلوی شوهرش در صورتی که زن یا مرد دیگری چه محرم و چه نا محرم نبیند، جایز است.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

سوال:- تعریف رقص از نظر شرعى چیست؟ و حکم آن به نظر حضرتعالى چه مى باشد؟


جواب:- تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد، و رقص یک امر عرفى است، و آن حرکات موزونى است که افراد مطّلِع تصدیق کنند مصداق رقص است، و اگر مصادیق مشکوکى پیدا کرد حرام نیست.

 

سوال:- اگر انسان در تنهایی برقصد و کسی پیش او نباشد رقص او اشکال دارد و حرام است؟

جواب- اشکال ندارد.

 

آیت الله خامنه ای:

 

سوال: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقى حرام است یا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟


جواب: رقص به‌طور کلى اگر به‌گونه‏ اى باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده ‏اى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهى از منکر محسوب شود، واجب است.

احکام رقصیدن

سوال : آیا رقص زن براى شوهرش یا مرد براى همسرش حرام است؟


جواب: اگر رقص زن براى شوهرش یا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.

 

سوال: آیا رقصیدن در جشن عروسى فرزندان جایز است هرچند توسط پدران یا مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد؟


جواب: اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هرچند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه