احکام تراشیدن ریش

احکام تراشیدن ریش

 

آیت الله بهجت:

سوال. تراشیدن ریش جهت حفظ بهداشت و نظافت چه حکمى دارد؟

ج. حرام است.

 

سوال. اگر انسان براى این که توهین مردم را نشنود، ریشش را بزند، چه حکمى دارد؟

ج. جایز نیست.

 

آیت الله سیستانی:


سؤال: تراشیدن ریش با تیغ یا با ماشین صفر آیا اشکال دارد؟ براى کسى که صدق ریش نکرده چطور؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست. و تراشیدن موهاى نازکى که از کودکى مى روید اشکال ندارد.

 

سؤال: چرا تراشیدن ریش حرام است؟ منبع آن را لطفاً اعلام نمائید؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست و دلیل احتیاط ممکن است وجود بعضى روایات غیر معتبر و اجتناب از مخالفت مشهور و احتیاط در دین.

احکام تراشیدن ریش

آیت الله وحید خراسانی:

 

سوال  : تراشیدن ریش تمام صورت چه حکمى دارد و آیا مى توانیم ریش پروفسورى بگذاریم یعنى ریش چانه را نزده و ریش قسمتهاى دیگر را بتراشیم؟

ج-بنابر احتیاط واجب تراشیدن ریش چانه یا قسمتى از آن جایز نیست و اگر به مقدارى ریش بگذارد که عرفاً صدق کند ریش دارد کافى است و ریش پروفسورى در صورتى که عرفاً صدق کند که ریش دارد ، مانعى ندارد.

 

سوال : آیا تراشیدن ریش در موردى که موجب مسخره شدن باشد جایز است؟

ج-احتیاط واجب این است که ریش را نتراشد مگر اینکه نتراشیدن موجب سخریه و مهانت شدید باشد که عقلاء تحمّل این سخریه و مهانت را نداشته باشند.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

 

سوال.آیا تراشیدن ریش از ته و یا بصورتی که فقط در قسمت چانه حفظ شده و مابقی تراشیده شود، جایز است یا خیر؟
احتیاط در ترک تراشیدن ریش است ولی ریش پروفسوری مانعی ندارد.

 

آیت الله خامنه ای:

 

س: آیا تراشیدن ریش فسق محسوب مى‏شود؟
ج: تراشیدن ریش بنا بر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب مى‏شود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه