احكام متفرقه طلاق

احکام متفرقه طلاق

حضرت آیة الله العظمى امام خمینی

 

احكام متفرقه طلاق

2536 اگر با زن نامحرمى به گمان این که عیال خود او است نزدیکى کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست‏ یا گمان کند که شوهرش مى‏باشد باید عده نگهدارد.

2537 اگر با زنى که مى‏داند عیالش نیست، زنا کند، چنانچه زن نداند که آن مرد شوهر او نیست، بنابر احتیاط واجب باید عده نگهدارد.

2538 اگر مرد، زنى را گول بزند که از شوهر طلاق بگیرد و زن او شود، طلاق و عقد آن صحیح است، ولى هر دو معصیت بزرگى کرده‏ اند.

2539 هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولى چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجى ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.

2540 زنى که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به دیگرى شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نماید.

2541 پدر و جد پدرى دیوانه اگر مصلحت باشد، مى‏توانند زن او را طلاق بدهند.

احکام متفرقه طلاق

2542 اگر پدر و جد پدرى براى طفل خود زنى را صیغه کند، اگرچه مقدارى از زمان تکلیف بچه جزء مدت صیغه باشد، مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله صیغه کند چنانچه صلاح بچه باشد، مى‏تواند مدت آن زن را ببخشد ولى زن دایمى او را نمى‏تواند طلاق دهد.

2543 اگر از روى علاماتى که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگرى که آنان را عادل نمى‏داند بنابر احتیاط واجب، نباید آن زن را براى خود یا براى کس دیگر عقد کند.

2544 اگر کسى زن خود را بدون این که او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى که زنش بوده بدهد و مثلا بعد از یک سال بگوید: یک سال پیش تو را طلاق دادم و شرعا هم ثابت کند، مى‏تواند چیزهایى را که در آن مدت براى زن تهیه نموده و او مصرف نکرده است از او پس بگیرد ولى چیزهایى را که مصرف کرده نمى‏تواند از او مطالبه نماید.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه