آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ

هنرمند هنگ کنگی به نام Bovey Lee پس از سال ها خوشنویسی تصمیم گرفت که به هنر جدیدی بپردازد. او با برش بر روی کاغذ آثاری زیبا را به وجود آورده است که دیدن آنها خالی از لطف نیست.

 

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 1

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 2

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 3

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 4

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 5

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 6

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 7

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 8

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 9

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 10

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 11

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 12

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 13

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 14

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 15

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 16

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 17

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 18

آثاری بسیار زیبا با برش کاغذ - تصویر 19

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه